Logo

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის წარმომადგენლობის განცხადება 11 მარტი, 2021

title

• ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია(ჯანმო) საქმის კურსშია იმ უსაფრთხოებისზომების შესახებ, რომელიც ჯანმო-ს ევროპისრეგიონის რამდენიმე ქვეყანამ მიიღო, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე მიწოდებულიასტრაზენეკას ვაქცინის კონკრეტულპარტიასთან მიმართებაში. გადაწყვეტილებაეფუძნება იმ ანგარიშებს, სადაც აღნიშნულიააცრილებში სისხლის შედედებისიშვიათი  შემთხვევების შესახებ. ამ ეტაპზეზოგ ქვეყანაში გადაწყვეტილება იქნამიღებული დამატებითი უსაფრთხოებისზომების შესახებ, სანამ დასრულდებააღნიშნული რამდენიმე შემთხვევის სრულიმოკვლევა.
• ხაზგასასმელია ევროპის სამედიცინოსააგენტოს (European Medicines Agency) ფარმაკოზედამხედველობის რისკებისშეფასების კომიტეტის პოზიცია, რომვაქცინაციის სარგებელი ამეტებს აცრისშემდეგ შესაძლო განვითარებულ რისკს დავაქცინაცია კვლავ გაგრძელდეს იგივერეჟიმში, სანამ მიმდინარეობსთრომბოემბოლიების შემთხვევების სრულიმოკვლევა. 
• ევროპის სამედიცინო სააგენტოსფარმაკოზედამხედველობის რისკისშეფასების კომიტეტის 10 და 11 მარტსგაკეთებული წინასწარი განცხადებით, ამეტაპზე არ არსებობს მტკიცებულება, რომუშუალოდ ვაქცინაციამ გამოიწვია ამ სახისგართულება. არსებული ინფორმაციამიუთითებს, რომ ვაქცინირებულადამიანებში თრომბოემბოლიებისრაოდენობა არ აღემატება ზოგადადმოსახლეობაში თრომბოემბოლიებისრაოდენობას. კომიტეტმა ხაზგასმითაღნიშნა, რომ ვაქცინის მიღება გაგრძელდეს, სანამ მიმდინარეობს თრომბოემბოლიებისმქონე შემთხვევების შესწავლა.
• ჯანმო–ს ვაქცინის უსაფრთხოებისგლობალური საკონსულტაციოკომიტეტი (WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine Safety - GACVS) სისტემატურადგანიხილავს COVID-19-ის საწინააღმდეგოვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულნებისმიერ ინფორმაციასა და შესაძლოპრობლემებს, რათა ჯანმო-ს გაუწიოსშესაბამისი რეკომენდაციები ვაქცინისუსაფრთხოების საკითხებთანდაკავშირებით.
• ჯანმო–ს ვაქცინის უსაფრთხოებისგლობალური საკონსულტაციოკომიტეტი თვალს ადევნებს და შეისწავლისასტრაზენეკას ვაქცინაციასთანდაკავშირებულ მიმდინარე ანგარიშებს. როგორც კი ჯანმო–ს ამ შესაძლოშემთხვევებზე ექნება სრულყოფილიშეფასება, საზოგადოებას დაუყოვნებლივეცნობება, მათ შორის განახლებულირეკომენდაციაც, ასეთის არსებობისშემთხვევაში.
• ჯანმო მოუწოდებს ყველა ქვეყანას, გააგრძელონ იმუნიზაციის შემდგომგანვითარებული გვერდითიმოვლენების (adverse events following immunization AEFI) თვალყურის დევნებანებისმიერი შესაძლო უარყოფითი მოვლენისაღრიცხვისა და იმუნიზაციის შემდგომგანვითარებული გვერდითიმოვლენების გლობალურიმეთვალყურეობის მონაცემთა ბაზაშიგაზიარების მიზნით.
• COVID-19–ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ვერშეამცირებს სხვა მიზეზებით გამოწვეულსიკვდილიანობას. სხვა მიზეზებითგამოწვეული სიკვდილიანობა კვლავგაგრძელდება, მათ შორის აცრილთაშორისაც, მაგრამ მიზეზ-შედეგობრივიკავშირი მათ შორის არ იქნება.
• ა.წ. 9 მარტის მდგომარეობით, ჯანმო-შიქვეყნების მიერ მიწოდებული ოფიციალურიინფორმაციით, პანდემიის დაწყებიდანდღემდე, 268 მილიონზე მეტი დოზა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაკეთდა. 
მტკიცებულებები მიუთითებენ, რომ დღემდეარ დადასტურებულა გარდაცვალების ერთიშემთხვევაც კი, რომლიც გამოწვეულიაCOVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით

 

 

 

WHO is aware that as a precautionary measure, a few countries in the WHO European Region have suspended use of a specific batch of AstraZeneca vaccine distributed in the European Union countries, based on reports of rare blood coagulation disorders in persons who had received the vaccine. This was decided as a precaution whilst a full investigation is finalised. 

•                     It is important to note that the European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee position is that the vaccine’s benefits continue to outweigh its risks, and the vaccine can continue to be administered while investigation of cases of thromboembolic events is ongoing.

•                     As noted in the preliminary reports by Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency on 10 and 11 March, there is currently no indication that vaccination has caused these conditions. The information available so far indicates that the number of thromboembolic events in vaccinated people is no higher than that seen in the general population. The Committee further noted that the vaccine can continue to be administered while investigation of cases of thromboembolic events is ongoing. 

•                     WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) systematically reviews any vaccine safety signals and concerns related to COVID-19 vaccine safety, to advise WHO on any new safety signals or concerns related to COVID-19 vaccines.  

•                     The GACVS is carefully assessing the current reports on the Astra Zeneca vaccine. As soon as WHO has gained a full understanding of these events, the findings and any changes to current recommendations will be immediately communicated to the public. 

•                     WHO encourages all countries to continue to carefully monitor for any adverse events following immunization (AEFIs) with any vaccine and to report any serious cases of AEFIs to the global AEFI surveillance database.

•                     Vaccination against COVID-19 will not reduce deaths from other causes. Deaths from other causes will continue to occur, including after vaccination, but causally unrelated.  

•                     As of 9th March, over 268 million doses of COVID-19 vaccines have been administered since the start of the pandemic, based on data reported to WHO by national governments. No cases of death have been found to have been caused by COVID-19 vaccines to date.

 

ევროპის სამედიცინო სააგენტოს (European Medicines Agency) წყარო:

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-preliminary-view-suggests-no-specific-issue-batch-used-austria


https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits