Logo

COVID-19 ანტივირუსული მკურნალობა არაჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში

title

დანართი 5: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურები (სჯდ ცენტრები)საქართველოში 2022 წლის მარტიდან ხელმისაწვდომია COVID-19-ის სამკურნალო უახლესი თაობის ანტივირუსული მედიკამენტი - ნირმატრელვირ/რიტონავირის ტაბლეტები („პაქსლოვიდი“),  რომელიც გამოიყენება დაავადების დამძიმების რისკის მქონე მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის COVID-19-ით ინფიცირებული ამბულატორიული პაციენტების (12 წლის და 40 კგ.-ზე მეტი წონის) სამკურნალოდ, რომლებსაც ამ ეტაპზე არ ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია. 


COVID-19-ის დამძიმების რისკის ფაქტორები:
 • ასაკი ≥60 წელი;
 • ფილტვის ქრონიკული დაავადებები (მაგ: ფქოდი, საშუალო ან მძიმე მიმდინარეობის ბრონქული ასთმა, ცისტური ფიბროზი, ფილტვის ფიბროზი და სხვ.);
 • გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, არტერიული ჰიპერტენზია;
 • ცერებროვასკულური დაავადებები;
 • ნევროლოგიური დაავადებები, დემენცია;
 • შაქრიანი დიაბეტი; 
 • სიმსუქნე (BMI³30 kg/m2);
 • ონკოლოგიური დაავადებები;
 • იმუნომაკომპრომეტირებელი მდგომარეობები (მაგ: ორგანო ტრანსპლანტირებული, აივ/შიდსი, სხვა იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები, იმუნოსუპრესიული მედიკამენტოზური მკურნალობა სისტემური კორტიკოსტეროიდების ჩათვლით);
 • ჰემატოლოგიური დაავადებები (ლიმფომები, ლეიკემიები, ნამგლისებურუჯრედოვანი ანემია, თალასემია და სხვ.);
 • თირკმლის ქრონიკული დაავადებები;
 • ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები და სხვ.  


„პაქსლოვიდის“ დანიშვნა შესაძლებელია განხილულ იქნას იმ პაციენტებშიც, რომელთაც აღენიშნებათ ცხელება ≥38°C სამ დღეზე მეტი ხანგრძლივობით, ან/და რომელიც არ ექვემდებარება ანტიპირეტული საშუალებებით მკურნალობას. პაქსლოვიდის დანიშვნა ასევე შესაძლებელია კონკრეტულ პაციენტთან, ექიმის გადაწყვეტილებით, ინდივიდუალური მიდგომით. პაქსლოვიდის გამოყენება შესაძლებელია იმ პაციენტებშიც, რომლებიც ჰოსპიტალიზებულნი არიან არა საკუთრივ COVID-19-ის მძიმე მიმდინარეობის გამო, იმ პირობით, რომ მათ აქვთ მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის COVID-19, იმყოფებიან დაავადების დამძიმების მაღალი რისკის ქვეშ და სიმპტომების დაწყებიდან არ არის გასული 5 დღეზე მეტი. 


ფართომასშტაბიანი კლინიკური კვლევებით დადგინდა, რომ COVID-19-ის სიმპტომების დაწყებიდან 3 დღის ინტერვალში პაქსლოვიდის გამოყენებით მიღწეულ იქნა ჰოსპიტალიზაციის და/ან სიკვდილობის რისკის 89%-იანი შემცირება. „პაქსლოვიდს“ მინიჭებული აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO), აშშ სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციისა (FDA) და ევროპის წამლის სააგენტოს (EMA) ავტორიზაცია გამოყენების თაობაზე. 


„პაქსლოვიდის“ დანიშვნას უზრუნველყოფს COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვაში ჩართული ექიმი, ბინაზე დისტანციურ მართვაში ჩართული ონლაინ-კლინიკის ექიმი, დაზღვევის ექიმი პაციენტის კლინიკური მდგომარეობის, დაავადების დამძიმების რისკების შეფასებისა და წამალთაშორისი ურთიერთქმედების დადგენის შემდგომ. 


მკურნალობის დაწყება ხდება COVID-19-ის დიაგნოზის დასმიდან (სწრაფი ტესტირების (SARS-CoV-2-ის ანტიგენის განსაზღვრა ცხვირხახის ნაცხში) მომსახურების მიმწოდებელთა ნუსხა) რაც შეიძლება მალე და დაავადების სიმპტომების გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 დღის ინტერვალში. მკურნალობის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 დღეს.


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ: