Logo

20 წელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურში

title

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოება: მომავლის ხედვა“ - პროგრამა და თეზისების წიგნი

20 წელი - კალენდარი

20 წელი - ბროშურა

ცენტრის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 15.11.2016 - ფოტო გალერეა

14-18 ნოემბრის ღონისძიებების კვირეული


20 წელი - ვიდეო


პოსტერები

არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი

გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი

სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველო

ზოოენტომოლოგიის ლაბორატორია

DEPARTMENT OF BIOSAFETY AND EDP NATIONAL CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PUBLIC HEALTH

CAPABILITIES OF THE DEPARTMENT OF VIROLOGY, MOLECULAR BIOLOGY AND GENOME RESEARCH

2017-2021 წლებში შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის საქართველოს პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის დაგეგმვა
 

Mutations Associated with Second-line Tuberculosis Drug Resistance in Georgia

Abbott HCV core Ag and HCV RNA Comparison Study

THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA SUPPORTED HIV AND TB PROGRAMS IN GEORGIA

New Species of Arboviruses Mosquito Vectors in Georgia

Estimation of condition of small scale water-supply systems in Georgia

SURVEILLANCE OF ANTHRAX FOCI IN GEORGIA DURING 1996-2015

Genetic diversity of avian influenza viruses from wild birds in the Ukrainian Azov-Black Sea region.
Connection between Ukraine and Georgia

ECULLIARITIES OF CHRONIC PAIN ASSESSMENT AND MANAGEMENT

Genetic Diversity of Brucella isolates in Georgia

Molecular Epidemiology of Shiga toxin-producing Escherichia coli in the country of Georgia

UKRAINIAN-GEORGIAN PARTNERSHIP IN THE AREA OF BIOSAFETY: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Molecular Epidemiology of Multidrug Resistant and Extensively Drug Resistant Tuberculosis in country of Georgia

 

პრეზენტაციები


საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის ფორმირება საქართველოში - ამირან გამყრელიძე

ბიოუსაფრთხოების და ბიოლოგიური დაცვის პოლიტიკა საქართველოში - ეკატერინე ადეიშვილი, გიორგი ებიტაშვილი, გელა მგელაძე

ელექტრონული სისტემების გამოყენება ეპიდზედამხედველობაში - ხათუნა ზახაშვილი, ე. ჯაბიძე, რ. ჭლიკაძე, ქ. სანაძე, ც. თუშიშვილი

ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპების დანერგვა და ზოონოზების კონტროლი საქართველოში - ირინე კალანდაძე,ხ.ზახაშვილი,ა.ნავდარაშვილი გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი, დკსჯეც

ანტიბიოტიკორეზისტენტობა - წარმატებები და გამოწვევები - დავით წერეთელი

ახალი თაობის სექვენირება - მოლეკულური ბიოლოგიის მომავალი - ადამ კოტორაშვილი - გენომის ცენტრის ხელმძღვანელი

საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნა და რეაგირება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით - ანა კასრაძე - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველო

ლეპტოსპიროზის ეპიდემიოლოგია საქართველოში - ნანა მამუჩიშვილი

ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება საქართველოში - ნანა მამუჩიშვილი

მალარიის ეპიდემილოგია საქართველოში - მერაბ იოსავა - ნოზოკომიური, აღმოცენებადი, წყლით და საკვებით გადაცემადი დაავადებებისა და პარაზიტოლოგიის სამმართველო/გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი

ლეიშმანიოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგია საქართველოში - გიორგი ბაბუაძე

გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები(გის) დაავადებათა პროგნოზირების ინსტრუმენტი - გვანცა ჭანტურია, ირმა ბურჯანაძე

აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში-მიღწევები, გამოწვევები და სამომავლო გეგმები - თენგიზ ცერცვაძე - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრის გენერალური დირექტორი

ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა-მიღწევები და გამოწვევები - ზაზა ავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი

ვირუსული B და C ჰეპატიტის ეპიდემიოლოგია საქართველოში - დავით ბალიაშვილი, მაია წერეთელი, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, ჰეპატიტებისა და სგგდ სამმართველო

საყრდენი ბაზებით ზედამხედველობა გრიპსა და სხვა რესპირატორულ ვირუსებზე საქართველოში - გიორგი ჩახუნაშვილი

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება -2010-2016 (STEPS მეთოდოლოგია) საქართველოში - ლელა სტურუა

დედათა სიკვდილიანობის ეპიდკვლევა, 2015 - დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო, ლელა შენგელია,  დალი ტრაპაიძე

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია - ნანა მებონია, ქრონიკულ დაავადებათა სამმართველოს ხელმძღვანელი

თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების საკითხები საქართველოში - ლელა კვაჭანტირაძე, ნუკა მაღლაკელიძე, ლელა სტურუა

სამედიცინო სტატისტიკის განვითარება საქართველოში - მაია კერესელიძე, სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

DCFTA-სურსათის უვნებლობის რეგულირება საქართველოში - ქეთევან ლაფერაშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დასაქმებულთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზ ექიმიკატების პროფესიული ზემოქმედების რისკი: კვლევები და სტრატეგია - ინგა ღვინერია, პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტი

საქართველოს გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება 2016-2021წწ NEHAP-2 - ნანა გაბრიაძე, გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველოს უფროსი