Logo

ბავშვთა საერთაშორისო დღე , 2020 წელი

title

სლოგანი: „ყველა ბავშვისათვისყველა ბავშვის უფლებებისათვის[1]“-გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაგენერალური მდივანი ბატონი ანტონიო გუტერესი

 

ივნისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება  ბავშვთა საერთაშორისო დღე, რომლის მიზნებიადავიცვათ ბავშვთა უფლებებიმოვახდინოთ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებარათა გაძლიერდეს ზრუნვა ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯებესებისა და მათი დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.

ივნისიროგორც ბავშვთა საერთაშორისო დღე დაარსდა 1925 წელს ბავშვთა კეთილდღეობისადმი მიძღვნილ კონგრესზე ჟენევაშიშვეიცარიამას შემდეგ, 1 ივნისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშიმათ შორის საქართველოშიაღინიშნება ბავშვთა საერთაშორისო დღე.[2] მნიშვნელოვანია აღინიშნოსრომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ასევე, აღინიშნება 20 ნოემბერსრადგან სწორედ 1959 წლის 20 ნოემბერს მოხდა გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეის მიერ ბავშვთა უფლებების დეკლარაციის დამტკიცებახოლო 1989 წლის 20 ნოემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მიღებული იქნა ბავშვთა უფლებების კონვენციაროგორც ბავშვთა უფლებების დეკლარაციაასევე კონვენცია რატიფიცირებული იქნა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ.

სამწუხაროდმსოფლიოში ჯერ კიდევ არსებობენ ბავშვები და მოზარდებირომელთაც აქვთ შეზღუდული ხელმისაწვდომობა სიცოცხლისათვის აუცილებელ ისეთ სერვისებზეროგორიცაა ჯანმრთელობის მაღალი ხარისხის მომსახურება და განათლებასუფთა ჰაერი და წყალიადეკვატური სანიტარია და კვებაშესაბამისადჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამდაინტერესებულ მხარეთა აქტიური თანამშრომლობითშეიმუშავა „ქალთაბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის ახალი გლობალური სტრატეგია (2016-2030 წწ.)“, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთაბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასმათი სიცოცხლის გადარჩენას და 2030 წლისთვის ყველა ახალშობილისა და ბავშვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებას. სტატეგიის თანახმად, 2030 წლისათვის ყველა ბავშვმა და მოზარდმა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში უნდა შეძლოს თავიანთი უპირველესი უფლების რეალიზებარომელიც გულისხმობს მათი ფიზიკური განვითარებისმენტალურ ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომისა და კეთილდღეობის უფლებასმათ უნდა ჰქონდეთ სოციალური და ეკონომიკური განვითარების საშუალება და აქტიურად უნდა მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოების პერსპექტიულ და მდგრად განვითარებაშიდასახული მიზნების განხორციელება მოითხოვს დიდ ფინანსურ რესურსებსთუმცა ქალთაბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის ჩადებული ინვესტიცია არამარტო აუმჯობესებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ და მოწყვლადი პოპულაციისმათ შორის ქალთაბავშვთა  და მოზარდთა ჯანმრთელობასარამედ უზრუნველყოფს მათი ოჯახების სოციალურ სტაბილურობასა და დაცულობასგლობალურად კი ხელს უწყობს ქვეყნის პროდუქტიულობის გაზრდას და საზოგადოების ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებას[3].

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ბავშვთა სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირების თვალსაზრისითქვეყანამ წარმატებით შეასრულა ათასწლეულის განვითარების მე-4 მიზანირომელიც გულისხმობდა 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3-ით შემცირებას 1990-2015 წლების პერიოდშიმნიშვნელოვნად შემცირდა ასევე ჩვილთა სიკვდილიანობაცრაშიც დიდი წვლილი გაზრდილ სახელმწიფო დაფინანსებასა და სამედიცინო მომსახურებაზე გაუმჯობესებულ ხელმისაწვდომობას მიუძღვის.

კვლავ დაბალ ნიშნულს ინარჩუნებს 0-დან 5 წლამდე სიკვდილიანობის მაჩვენებელიროგორც 0-1 წლამდე ასევე 0-5 წლამდე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა წინა წლებთან შედარებით და 2018 წელს 0-1 წლამდე სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 1000 ცოცხალშობილზე შეადგინა 8.1, ხოლო 0-5 წლამდე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე გახდა 9.5[4].

მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებზე ზრუნვა COVID-19 პანდემიის პერიოდშიCOVID-19 ხალი ვირუსია და ჯერჯერობით არ გვაქვს საკმარისი ცოდნათუ როგორ მოქმედებს ის ბავშვებზეთუმცა ცნობილიარომ ვირუსით შეიძლება დაინფიცირდეს ნებისმიერი ასაკის ადამიანიმათ შორის ბავშვებიც. საბედნიეროდერჯერობით, COVID-19 ვირუსით ბავშვების დაავადების შემთხვევების რაოდენობა შედარებით დაბალია.

იმისთვისრომ დაიცვათ ბავშვები და მოზარდები COVID-19 ინფექციისაგანაუცილებელია ჰიგიენის წესების დაცვაკერძოდ მნიშვნელოვანია ხელების სისუფთავის და სასუნთქი გზების ჰიგიენის სათანადო დაცვახელების ხშირი დაბანაჩაუტარეთ ბავშვებს გეგმიური აცრებირათა ისინი დაცული იყვნენ სხვა ვირუსებისგან და ბაქტერიებით გამოწვეული დაავადებებისგან.

ისევეროგორც სხვა გრიპის მსგავსი რესპირატორული ინფექციების დროსდროულად მიმართეთ ექიმსთუ თქვენ ან თქვენს შვილს აღენიშნება დაავადების სიმპტომები და ეცადეთთავი აარიდოთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს (სამსახურისკოლასაზოგადოებრივი ტრანსპორტი), რომ არ დაუშვათ დაავადების სხვა პირებისთვის გადაცემა.