Logo

სხვადასხვა სახის პუბლიკაციები

title

სტატიები

1. G. Babuadze, M. Iosava, M. Kekelidze, P. Imnadze, M. Ejov, J. Alvar  - The Abstract “Improvement of Epidemiological Data on Leishmaniasis in Natural and Recently Recognized VL Focuses in Tbilisi”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p.42;

2. K. Sidamonidze, E. Zhgenti, M.Zakalashvili, L. Malania, M. Ramishvili, M. Grdzelishvili, S. Tsanava, T. Akhvlediani, N. Trapaidze, L. Kokaia,  T. Onashvili, E. Mamisashvili, X. Huang, R. Rivard, P. Elzer, M. Nikolich,  - The Abstract “Molecular Typing of Human and Animal Brucella Isolates from Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 43;

3. E. Khmaladze, G. Chanturia, E. Zhgenti, N. Abazashvili, M.Zakalashvili, M. Kekelidze, P. Imnadze, S. Tsanava, L. Malania, N. Tsertsvadze, D. Birdsell, T. Pearson, D. Wagner, M. Nikolich,  - The Abstract “Combined SNP avd MLVA Subtyping of acillus anthracis Strains from Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 43;

4.G. Chakhunashvili, I. Karseladze, A. Kasradze, K.Sidamonidze, T. Chikvaidze, M. Chubinidze, K Zakalashvili - The Abstract “Household Case Investigation of HFRS in Georgia, 2010”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 68;

5.R. Sukhiashvili, E. Zhgenti, E. Khmaladze, N. Tsertsvadze, T. Akhvlediani, S. Francesconi, E, Wallace, A. Richards, S. Pisarcik - The Abstract “Brucella Infection of Livestock in Georgia, 2010”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 70;

6. N. Abazashvili, M. Broladze, L. Malania, M.Zakalashvili, E. Zhgenti, G. Chanturia, E. Khmaladze, M. N. Tsertsvadze, S. Francesconi, The Abstract “Anthrax Surveillance Data of 2012in Georgia,”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 71;

7. L. Urushadze, D. Futkaradze, K. Sidamonidze, P. Imnadze,  I. Kuzmin, C. Ruprecht, A.Kandaurov - The Abstract “The First Bat Survey for Emerging Zoonotic Pathogens in the Republic of Georgia,”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 77;

8. M. Topurudze, M. Shishniashvili - The Abstract   “Concern and Resistance to Immunization and their Causes among Key Stakeholders in the Context of  Introduction of Rotavirus Vaccine in Georgia”, abstract TG4, National Foundation for Infectious Diseases, 16th Annual Conference Vaccine Reseaech, Baltimor, USA, April 24-26, 20134, p.130-131;

9. G. Chanturia, E. Elashvili, S. Datukishvili, N. Tsertsvadze, L. Beridze, G. Katsitadze, P. Imnadze, J.K. Blackburn, J. Farlow, A. Pearson - The Abstract   “Tularemia Foci of East Georgia”, abstract 27, International Simpozium Francisella Tularensis and Tularemia, Urgur, Nevsehir, Turkey, June 19-22. 2013, p. 53;

10.  T. Abesadze,  D. Trapaidze,  B. Tsinamdzgvrishvili, L. Sturua, N. Giuashvili, I.Tavzarashvili, M. Baudauri, N. Todua  - The Abstract   “Personal Cardiovascular Risk Assessment Defects in Georgian Population”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e285;

11. Sturua L., Shushania N., Trapaidze D., Chachava T., Giuashvili N., Merabishvili Z. - The Abstract   “Comparative Analyses of  Steps  Behavioural Risk Factor Among the General population and Internal Forcefully Displaced Migrants in  Georgia”,  Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e291;

12. Sturua L., Shushania N., Chachava T., Trapaidze D., Giuashvili N. - The Abstract   “Hypertension and its Risk- Factor Prevalence in International Forcefully Displaced Migrants Subsequent to the 2008  Georgia-Russia War”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e292;

13. Sturua L., Shushania N., Chachava T., Trapaidze D., Giuashvili N. - The Abstract   “Comparative Analyses of  Steps  Behavioural Risk Factor Among the Groups of Returned Migrants, Foreign Migrant Students, Asylum Seekers and Foreign Migrant Detainees”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e292;

14.  L. Sengelia, D. Trapaidze,  B. Tsinamdzgvrishvili,T. Abesadze,  L. Sturua - The Abstract   “Gestation Hypertension –The Main Cardiovascular problem During Pregnancy in Georgia”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e303;

15. T. Chachava, L. Sturua,  T. Rash, E. Maes- The Abstract   “Abdominal Adiposity and Overall Obesity as Cardiovascular Diseases Predictors in Georgia Population”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e350;

16.  B. Tsinamdzgvrishvili,  D. Trapaidze,  T. Abesadze,N. Sharashidze, L. Sturua,  - The Abstract   “Prevalence of Arterial Hypertension  and  Cardio Metabolic Risk  Factor in Subtropical Region of Georgia, Adjaria””, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e421;

17.  T. Abesadze,  L. Sturua, B. Tsinamdzgvrishvili, D. Trapaidze,  N. Giuashvili, L.Jijeishvili, N. Todua  M. Devdariani - The Abstract   “Identified Risk  Factor in Georgia Population During Cardiovascular Risk Assessment”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e500;

18. A. Navdarashvili, T. Doker, A, Folkema, G. Kharod, D. Haberling, M. Geleishvili, T. Rush -The Abstract   “Case-Control Study of Human Cutaneous Anthrax Outbreak Associated with Contact of Livestock- Georgia, 2012”, 62 nd Annual Epidemic Intelligence Service (EIS) conference, International night – 2013,Volume 62, Namber 1, April 22-26, 2013, p. 108;

19. Ian Kracalik1Lile Malania1, Nikoloz Tsertsvadze, Julietta Manvelyan, Lela Bakanidze, Paata Imnadze, Shota Tsanava,and Jason K. - The Article “Human Cutaneous Anthrax, Georgia 2010–2012”, Blackburn Emerging Infectious Disease Journal, 20, Number 2—February 2014;

20. Chkhartishvili N., Sharvadze L., Chokoshvili O., Bolokadze N., Rukhadze N., Kempker R., Gamkrelidze A., Dehovitz J., Del Rio C., Tsertsvadze T. - The Article “Mortality and causes of death among HIV infected individuals in the country of Georgia: 1989 – 2012”,  AIDS Res Hum Retroviruses.  2014  Jan  28. [ Epub  ahead of print], PMID: 24472093 [PubMed - as supplied by publisher] Related citations ;

21. Otar Chokoshvili, Khatuna Lomashvili, Naile Malakmadze, Marika Geleishvil, Jonas Brant, Paata Imnadze,

Nazibrola Chitadze, Lia Tevzadze, Gvantsa Chanturia, Tea Tevdoradze, Tengiz Tsertsvadze, Deborah Talkington, Rajal K Mody, Nancy Strockbine, Russell A Gerber,Edmond Maes, Thomas Rush - The Article “Investigation of an outbreak of bloody diarrheacomplicated with hemolytic uremic syndrome”, accepted 16 March 2014, Journal of Epidemiology and Global Health (2014) xxx, xxx– xxx, http: / / www.elsevier .com/locate/ jegh

22. Giorgi Babuadze, Jorge Alvar, Daniel Argaw, Harry P. de Koning5, Merab Iosava, Merab Kekelidze, Nikoloz Tsertsvadze, David Tsereteli, Giorgi Chakhunashvili, Tamar Mamatsashvili, Nino Beria, Irine Kalandadze, Mikhail Ejov, - The Article “Epidemiology of Visceral Leishmaniasis in Georgia”, PLOS Neglected Tropical Diseases | www.plosntds.org;  March 2014 | Volume 8 | Issue 3 | e2725

23. A.Aikimbayev,  D.Briggs,  G.Coltan,  B. Dodet,  F.Farahtaj, P. Imnadze,  J. Korejwo,  A.Moiseieva,  N. Tordo, G.Usluer,  R.Vodopija,  N.Vranjes - The Article “Fighting Rabies in Estern Europe, the Middle East and Central Asia – Experts Call for a Regional Initiative for Rabies Elimination”, J. Zoonoses and Public Health, 2014, 61, pp.219-226;

24. Ekaterine Khmaladze, Dawn N. Birdsell., Amber A. Naumann, Christian B. Hochhalter, Meagan L. Seymour, Roxanne Nottingham, Stephen M. Beckstrom-Sternberg,James Beckstrom-Sternberg, Mikeljon P. Nikolich, Gvantsa Chanturia, Ekaterine Zhgenti,Mariam Zakalashvili, Lile Malania, Giorgi Babuadze, Nikoloz Tsertsvadze, Natalia Abazashvili,Merab Kekelidze, Shota Tsanava, Paata Imnadze, Holly H. Ganz, Wayne M. Getz, Ofori Pearson,Pawel Gajer, Mark Eppinger, Jacques Ravel, David M. Wagner, Richard T. Okinaka,James M. Schupp, Paul Keim, Talima Pearson Phylogeography of Bacillus anthracis in the Country ofGeorgia Shows Evidence of Population Structuring and IsDissimilar to Other Regional Genotypes”,  PLOS ONE, www.plosone.org ,1 July 2014,Volume 9, Issue 7, e102651,  1-5p.

25.  Se Hun Gu , Burton K. Lim , Blaise Kadjo , Satoru Arai, Jeong-Ah Kim , Violaine Nicolas , Aude Lalis , Christiane Denys , Joseph A. Cook, Samuel R. Dominguez , Kathryn V. Holmes , Lela Urushadze, Ketevan Sidamonidze, Davit Putkaradze, Ivan V. Kuzmin, Michael Y. Kosoy, Jin-Won Song  and Richard Yanagihara  - The Article  “Molecular Phylogeny of Hantaviruses Harbored by Insectivorous Bats in Côte d’Ivoire and Vietnam”. Viruses 2014, 6, 1897-1910; doi:10.3390/v6051897, www.mdpi.com/journal/viruses, pp.1898-1910;

26. Tinatin Kuchuloria,* Paata Imnadze, Maiko Chokheli, Tengiz Tsertsvadze, Marina Endeladze, Ketevan Mshvidobadze,Danielle V. Clark, Christian T. Bautista, Moustafa Abdel Fadeel, Guillermo Pimentel, Brent House,Matthew J. Hepburn, Silke Wo¨ lfel, Roman Wo¨ lfel, and Robert G. Rivard  Yanagihara  - The Article  “TShort Report: Viral Hemorrhagic Fever Cases in the Country of Georgia: Acute Febrile IllnessSurveillance Study Results”. Am. J. Trop. Med. Hyg., 91(2), 2014, pp. 246–248 doi:10.4269/ajtmh.13-0460, Copyright © 2014 by The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

27.Otar Chokoshvili , Khatuna Lomashvili, Naile Malakmadze, Marika Geleishvil,  Jonas Brant,  Paata Imnadze, Nazibrola Chitadze,  Lia Tevzadze,  Gvantsa Chanturia, Tea Tevdoradze, Tengiz Tsertsvadze,  Rajal K Mody , DeborahTalkington, Nancy Strockbine,  Russell A Gerber,  Edmond Maes,  Thomas Rush The Article  “Investigation of an outbreak of bloody diarrhea complicated with hemolyticuremic syndrome”,Journal of Epidemiology and Global Health (2014) 4, 249– 259;  http: / / www.elsevier .com/locate/ jegh

28. G. Kuchukhidze, A. M. V. Kumar, P. de Colombani, M. Khogali, U. Nanava,H. M. Blumberg, R. R. Kempker  - The Article  “ Risk factors associated with loss to follow-up amongmultidrug-resistant tuberculosis patients in Georgia”.  Public Health Action,  International Union Against Tuberculosis and Lung DiseaseHealth solutions for the poor, vol. 4 supplement 2 published 21 October  2014 p.S42-S49

 

აბსტრაქტები

1. G. Babuadze, M. Iosava, M. Kekelidze, P. Imnadze, M. Ejov, J. Alvar  - The Abstract “Improvement of Epidemiological Data on Leishmaniasis in Natural and Recently Recognized VL Focuses in Tbilisi”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p.42;

 2. K. Sidamonidze, E. Zhgenti, M.Zakalashvili, L. Malania, M. Ramishvili, M. Grdzelishvili, S. Tsanava, T. Akhvlediani, N. Trapaidze, L. Kokaia,  T. Onashvili, E. Mamisashvili, X. Huang, R. Rivard, P. Elzer, M. Nikolich,  - The Abstract “Molecular Typing of Human and Animal Brucella Isolates from Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 43;

3. E. Khmaladze, G. Chanturia, E. Zhgenti, N. Abazashvili, M.Zakalashvili, M. Kekelidze, P. Imnadze, S. Tsanava, L. Malania, N. Tsertsvadze, D. Birdsell, T. Pearson, D. Wagner, M. Nikolich,  - The Abstract “Combined SNP avd MLVA Subtyping of acillus anthracis Strains from Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 43;

4.G. Chakhunashvili, I. Karseladze, A. Kasradze, K.Sidamonidze, T. Chikvaidze, M. Chubinidze, K Zakalashvili - The Abstract “Household Case Investigation of HFRS in Georgia, 2010”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 68;

5.R. Sukhiashvili, E. Zhgenti, E. Khmaladze, N. Tsertsvadze, T. Akhvlediani, S. Francesconi, E, Wallace, A. Richards, S. Pisarcik - The Abstract “Brucella Infection of Livestock in Georgia, 2010”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 70;

6. N. Abazashvili, M. Broladze, L. Malania, M.Zakalashvili, E. Zhgenti, G. Chanturia, E. Khmaladze, M. N. Tsertsvadze, S. Francesconi - The Abstract “Anthrax Surveillance Data of 2012in Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 71;

7. L. Urushadze, D. Futkaradze, K. Sidamonidze, P. Imnadze,  I. Kuzmin, C. Ruprecht, A.Kandaurov - The Abstract “The First Bat Survey for Emerging Zoonotic Pathogens in the Republic of Georgia”, 11th ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, February 25-27, 2013, p. 77;

8M. Topurudze, M. Shishniashvili - The Abstract   “Concern and Resistance to Immunization and their Causes among Key Stakeholders in the Context of  Introduction of Rotavirus Vaccine in Georgia”, abstract TG4, National Foundation for Infectious Diseases, 16th Annual Conference Vaccine Reseaech, Baltimor, USA, April 24-26, 20134, p.130-131;

9. G. Chanturia, E. Elashvili, S. Datukishvili, N. Tsertsvadze, L. Beridze, G. Katsitadze, P. Imnadze, J.K. Blackburn, J. Farlow, A. Pearson - The Abstract   “Tularemia Foci of East Georgia”, abstract 27, International Simpozium Francisella Tularensis and Tularemia, Urgur, Nevsehir, Turkey, June 19-22. 2013, p. 53;

10.  T. Abesadze,  D. Trapaidze,  B. Tsinamdzgvrishvili, L. Sturua, N. Giuashvili, I.Tavzarashvili, M. Baudauri, N. Todua  - The Abstract   “Personal Cardiovascular Risk Assessment Defects in Georgian Population”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e285;

11. Sturua L., Shushania N., Trapaidze D., Chachava T., Giuashvili N., Merabishvili Z. - The Abstract   “Comparative Analyses of  Steps  Behavioural Risk Factor Among the General population and Internal Forcefully Displaced Migrants in  Georgia”,  Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e291;

12. Sturua L., Shushania N., Chachava T., Trapaidze D., Giuashvili N. - The Abstract   “Hypertension and its Risk- Factor Prevalence in International Forcefully Displaced Migrants Subsequent to the 2008  Georgia-Russia War”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e292;

13. Sturua L., Shushania N., Chachava T., Trapaidze D., Giuashvili N. - The Abstract   “Comparative Analyses of  Steps  Behavioural Risk Factor Among the Groups of Returned Migrants, Foreign Migrant Students, Asylum Seekers and Foreign Migrant Detainees”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e292;

14.  L. Sengelia, D. Trapaidze,  B. Tsinamdzgvrishvili, T. Abesadze,  L. Sturua - The Abstract   “Gestation Hypertension –The Main Cardiovascular problem During Pregnancy in Georgia”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e303;

15. T. Chachava, L. Sturua,  T. Rash, E. Maes - The Abstract   “Abdominal Adiposity and Overall Obesity as Cardiovascular Diseases Predictors in Georgia Population”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e350;

16.  B. Tsinamdzgvrishvili,  D. Trapaidze,  T. Abesadze, N. Sharashidze, L. Sturua,  - The Abstract   “Prevalence of Arterial Hypertension  and  Cardio Metabolic Risk  Factor in Subtropical Region of Georgia, Adjaria”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e421;

17.  T. Abesadze,  L. Sturua, B. Tsinamdzgvrishvili, D. Trapaidze,  N. Giuashvili, L.Jijeishvili, N. Todua  M. Devdariani - The Abstract   “Identified Risk  Factor in Georgia Population During Cardiovascular Risk Assessment”, Journal of Hypertension. volume 31, e-Supplement A, June 2013, e500;

18. A. Navdarashvili, T. Doker, A, Folkema, G. Kharod, D. Haberling, M. Geleishvili, T. Rush -The Abstract   “Case-Control Study of Human Cutaneous Anthrax Outbreak Associated with Contact of Livestock- Georgia, 2012”, 62 nd Annual Epidemic Intelligence Service (EIS) conference, International night – 2013, Volume 62, Namber 1, April 22-26, 2013, p. 108;

 

19. L.Malnia, E. Zhorzholiani, N. Abazashvili, N. Chakvetadze, G. Katsitadze, P. Imnadze  -The Abstract   C. botulinumStrains Isolated in Georgia in 2001-20012 ”, 2014 ASMbiodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, Uanuary 27-29, 2014, p.63;

20.E. Khmaladze, E. Zhgenti, G. Chanturia, M. J. Nikolich, D. Birdsell, S. Tsanava, P. Imnadze, P. Kiem -The Abstract   “Whole Genome Sequencing of 10 Bacillus  anthracis Strains from Georgia”, 2014 ASMbiodefense and Emerging Diseases Research Meeting, Washington, USA, Uanuary 27-29, 2014, p.63;

21.Burjanadze I., Zakhashvili K., Dolbadze S., Heyer, N. J.,  Imnadze P.- The Abstract “HIV Transmission from Remunerated Blood Donor (RBD) to Recipients in Georgia, 2012”, ინფექციური კონტროლის მე-14 საერთაშორისო კონგრესზე (IFIC), მალტა, 12-15 March 2014;

22. E. Adeishvili  - The Abstract “Capabilities of the NCDC  Lugar Center Georgia”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

23. G. Babuadze - The Abstract “Emerging Crimeam-Congo Hemorrhagic (CCHF) in Georgia”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

24. L. Bakanidze - The Abstract “The role of Biosafety Associations in Global Biosecurity”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

25. I. Burjanadze - The Abstract “GIS Mapping  of Tularemia Historical Data Collected  in Georgia”21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

26. G. Chanturia - The Abstract “Tularemia Foci of East Georgia”21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

27. A. Gamkrelidze, p. Imnadze - The Abstract “Georgia’s Capacity to Meet Global Health Security and Comply with International Health Regulation”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

28. E. Khmaladze - The Abstract “Whole Genome Sequencing of  Ten Bacillus Anthracis  Strains from the Country of Georgia”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

29. K. Sidamonidze - The Abstract “Molecular Typing of Human and Animal Brucella Isolates from Georgia”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

30. R. Sukhiashvili - The Abstract “Establishment of a German-Georgian Network for Biosecurity and Diagnostic of Dangerous Infection Diseases”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

31. N. Trapaidze - The Abstract “Assessment of the Human Immune Response to Anthrax Infection and Vaccination”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

32. K. Zaridze - The Abstract “Establishment of a Regional Training and Resource Center in Biosafety, Biosecurity and Laboratory Management in the South Caucasus”, 21 Annual CSCM –World Congress on CBRNe Science & Consequence Management, Tbilisi, Georgia, 1-5 June 2014;

33.M. Ramishvili, P. Imnadze, L. Malania, A. Navdarashvili, M. Broladze, T. Rush, M. Geleishvili  - The Abstract “Evaluation of human brucellosis surveillance system in Georgia, 2010-2012”, Brucellosis 2014 International  Research Conference, Berlin, Germany, 9-12 September 2014;

34. Kuchukhidze George,  Kasradze  Ana,  Dolakidze Tamar, ,  Baliashvili Davit, Blumberg Henry, Kempker Russel – The Abstract “BCG Associated Lymphadenitis in the Country of Georgia”, 45 Union World Conference on Lung Health, Barselona , Soain, 28.10-01.11.2014, Abstract # 5241

35. Natia Sulaberidze, Gocha Giorgidze – The Abstract “Measures to Improve Biosafety at Kutaisi NCDC Zonal Diagnostic Laboratory”, ABSA-ს 57 Annual Conference,  05-08.10.2014,  San-Diego,   USA. p.1

 

სხვა გამოცემები

სხვა საგანმანათლებლო მასალა 2013

 

1.ბუკლეტი - ინფორმაცია როტავირუსული ინფექციის და როტავირუსული ვაქცინია შესახებ ჯანდაცვის სპეციალისტებისათვის;

2. კეპი წარწერით - NCDC;

3.სამახსოვრო - „ერთად შევაჩეროდ წითელა!“, ევროპის ომუნიზაციის კვერეული 22-27 აპრილი, 2013;

4.პროფილაქტიკური აცრების ბარათი (მშობლებისათვის);

5.ბავშვთა და მოზარდთა პროფილაქტიკური აცრების კალენდარი საქართველო, 2013 წელი;

6.ბუკლეტი - „რატომ არ უნდა ხდებოდეს ტუბერკულოზის დაავადებული ადამიანრბის სტიგმატიზაცია და დისკრინინაცია“;

7.ბუკლეტი -„რა არის ტუბერკულოზი“;

8.სამახსოვრო -„რა არის ტუბერკულოზი?“;

9.სტიკერი - „შევაჩეროთ ტუბერკულოზი ჩვენს ცხოვრებაში“;

10.სტიკერი  დიდი - „ისუნთქე თავისუფლად!“;

11.სტიკერი პატარა - „ისუნთქე თავისუფლად!“;

12.კალენდარი - „24 მართი ტუბერკულოზის მსოფლიო დღე“;

13.პლაკატი - „ტუბერკულოზის მსოფლიო დღე 24 მართი“;

14.პლაკატი - „ტუბერკულოზის გიაგნოსტიკა და მკურნალობა უფასოა!“;

15.პლაკატი - „ტუბერკულოზის გიაგნოსტიკა და მკურნალობა უფასოა!“;

16.პლაკატი - „ოჯახის წევრებმა, მეგობრებმა და საზოგადოებამ ხელი უნდა შეუწყონ პაციენტებს მკურნალობის დასრულებაში“;

17.ბუკლეტი - „უარი ვთქვათ ტყვიის შემცველ საღებავებზე“;

18.სამახსოვრო - „უარი ვთქვათ ტყვიის შემცველ საღებავებზე“;

19.დასკვნითი ანგარიში - „მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების არსებული    მდგომარეობის შეფასება საქართველოს დუშეთისა და მარნეულის რაიონებში“ თბილისი,  2013,   60 გვ. ქარტული, 57 გვ. ინგლისური;

20 რისკის ეტაპობრივი მართვის სახელმძღვანელო თემების წყალმომარაგების მცირე  სისტემებისათვის - „წყლის უსაფრთხოების გეგმა თემების წყალმომარაგების მცირე სისტემებისათვის“, თბილისი, 2013, 57 გვ.;

21.ბროშურა - „როგორ დავნერგოთ თამბაქოსაგან თავისუფალი პოლიტიკა სამედიცინო დაწესებულებებში“, თბილისი, 2013, 50 გვ.;

22.ბროშურა - „როგორ დავნერგოთ თამბაქოსაგან თავისუფალი პოლიტიკა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“, თბილისი, 2013, 58 გვ.;

23. ბროშურა - „ინფორმაცია როტავირუსული ინფექციის და როტავირუსული ვაქცინის   შესახებ ჯანდაცვის სპეციალისტებისათვის“, 16 გვ., 2013;

24. ბროშურა - „რა არის ტუბერკულოზი“, 7 გვ., 2013;

25. ბროშურა - „ძირითადი კითხვები ტუბერკულოზის მკურნალობასთან დაკავშირებით“, 7 გვ., 2013;

26. ბროშურა - „იცოდეთ მეტი ტუბერკულოზი შესახებ“, 7 გვ., 2013;

 

სხვა საგანმანათლებლო მასალა 2014

1. სამახსოვრო - „აცერი, დაიცავი!“ -ევროპის იმუნიზაციის კვირეული - 1 გვ., 2014;

2. “ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის აღსრულების საჭიროებების შეფასება საქართველოში“   -62 გვ., ივნისი,2014;

3. “ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო-კონვენცია თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ – 34 გვ., 2014;

4. ბროშურა - „თამბაქო, როგორც გლობალური ჯანმრთელობის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა“ – 12 გვ. , თბილისი, 2014;

5. ბროშურა - „ბრუცელოზი -სოფელში ბრუცელოზი გაჩნდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ის       შევაჩეროთ! “ – 4 გვ. , თბილისი, 2014;

6. პლაკატი  -  „ბრუცელოზი -სოფელში ბრუცელოზი გაჩნდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ის შევაჩეროთ! “, თბილისი, 2014;

7.  ბროშურა - „აცერით და დაიცავით თქვენი შვილი პნევმოკოკური დაავადებებისგან! “ – 4 გვ. , თბილისი, 2014;

8. სამახსოვრო-„იმუნიცაზია“ - 2 გვ., 2014;

9. პლაკატი  -  „აცერით და დაიცავით თქვენი შვილი პნევმოკოკური დაავადებებისგან! “  თბილისი, 2014;

10. ბროშურა - „ჯილეხი (ციმბირული წყლული)“ – 4 გვ. , თბილისი, 2014;

11. პლაკატი  -  „ჯილეხი“ , თბილისი, 2014;

12. ბროშურა - „ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება“ – 4 გვ. , თბილისი, 2014;

13. პლაკატი  -  „ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება“ , თბილისი, 2014;