Logo

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-56/ო

title

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-56/ო  2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის №592 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2018 წლის პირველი თებერვლის N 06-13/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


კიბოს სკრინინგის საკომუნიკაციო_ხარჯის_ფორმის_შევსების_ინსტრქუცია_დანართი_1-1

კიბოს სკრინინგის საკომუნიკაციო_ხარჯის_ფორმის_შევსების_ინსტრქუცია_დანართი_2-1