Logo

გრიპისმაგვარი დაავადებებისა და (ILI) მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციების (SARI) 2021-2022; 2022-2023 2023– 2024 წლების სეზონი (გრიპისა და Covid-19 ის საყრდენი ბაზების მიხედვით)

title