Logo

ალერგიისა და სასუნთქი გზების დაავადებების ევროპის პაციენტების ასოციაციების ფედერაციის (EFA) მიერ ორგანიზებული “შესაძლებლობების განვითარების და ადვოკატირების” შეხვედრა