Logo

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს და World Vision საქართველოს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 25.05.2021